Hlavicka_Kotolna.jpg

Vyhľadávanie
Hľadať tovar:
Rozšírené vyhľadávanie
Expresná objednávka
Novinky
Výpredaj
Akciové ceny
Najpredávanejšie produkty
Produktové menu
Stav objednávky
Počet položiek 0
Suma spolu 0,00
DPH 0,00
K úhrade 0,00

Regulátory Siemens rady Albatros2

Regulátory ALBATROS 2 RVS... Sú prístroje určené na komplexné ekvitermické riadenie vykurovacích systémov. Na strane výroby tepla umožňujú ovládať stupňové aj modulované horáky plynových kotlov, solárne kolektory, kotle na pevné palivo aj tepelné čerpadlá. Na strane spotreby riadia vykurovacie okruhy, prípravu TÚV, ohrev bazénu a chladiace okruhy.

Prístroje, ktoré komunikujú po LPB zbernici, sú po vzájomnom prepojení schopné riadiť aj rozsiahlejšie systémy s viacerými vykurovacími okruhmi, kaskádami kotlov, atď. Vďaka LPB zbernici je možné Albatros2 kombinovať so všetkými regulátormi vybavenými touto komunikáciou - Sigmagyr RVD235, RVD245, Albatros RVA4... a RVA6..., riadiace jednotky kondenzačných kotlov LMU64 a regulátory RVP....

Regulátory RVS... sú konštrukčne prispôsobené pre montáž na DIN-lištu do rozvádzača. Ovládacie prvky sa nenachádzajú na regulátore, ale na oddelenom ovládacom panely, ktorý sa montuje do výrezu na dverách rozvádzača. Izbové prístroje a snímač vonkajšej teploty sú pripojiteľné buď po drôte, alebo bezdrôtovo cez modul rádiovej komunikácie. Ovládací panel a izbové prístroje disponujú veľkým displejom s textovým menu v slovenskom jazyku.

Prehľad základných jednotiek Siemens Albatros2 - RVS k 27.1.2013
Foto Meno LPB Kotol Káskáda
2x1
Maximálny
počet
zmiešavaných
okruhov UK*
Maximálny
počet
zmiešavaných
okruhov na
základnej
jednotke
TÚV Možnosť
solárneho
systému
Akumlačný
zásobník
Kotol
na
pevné
palivo
/krb
Bezén Ďalší
prídavný
zdroj
Externá
požiadavka
na teplo
napr.
vzduchotechnika
RVSmidle56px.jpg RVS43.345 Áno 2 stupne ??? 3 1 Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno
RVSmax56px.jpg RVS63.283 Áno 2 stupne Áno 2 2 Áno Áno Áno Áno Áno Nie Áno
RVSmax56px.jpg RVS63.243 Áno 2 stupne Áno 2 1 Áno Áno Áno Áno Áno Nie Áno
RVSmidle56px.jpg RVS43.143 Áno 1 stupeň Nie 2 1 Áno Áno Áno Áno Áno Nie Áno
RVSmidle56px.jpg RVS46.543 Áno --- Nie 2 1 Áno Áno ??? ??? ??? Nie Áno
RVSmini56px.jpg RVS46.530 Áno --- Nie 1 1 Nie Áno ??? ??? ??? Nie Áno
RVSmax56px.jpg RVS53.183 Nie 1 stupeň Nie 2 2 Áno Áno Nie Nie ??? Nie Áno
RVSmidle56px.jpg RVS13.143 Nie 1 stupeň Nie 2 1 Áno Áno Nie Nie ??? Nie Áno
RVSmidle56px.jpg RVS13.123 Nie 1 stupeň Nie 1 --- Áno Áno Nie Nie ??? Nie Áno

 
FOTO Meno POPIS
avs3780px.jpg AVS37.294 Ovládacia jednotka - montáž do výrezu
qaa75_80px.jpg QAA75.611/501 Izbová jednotka s plným ovládaním zariadenia. Pripojenie káblové 2 alebo 3 žilové. Pri 3 žilovom pripojení je dislej podsvietený.
qaa75_80px.jpg QAA75.611/701 Izbová jednotka s plným ovládaním zariadenia. Voži základnému prevedeniu má navyše tlačidlo na ovládania chladenia. Pripojenie káblové 2 alebo 3 žilové. Pri 3 žilovom pripojení je dislej podsvietený.
qaa55_80px.jpg QAA55.110/101 Izbová jednotka zo základnými funkciami. Zobrazuje nastevenú a skutočnú teplotu priestoru. Tiež možnosť zmeny režimu. Pripojenie káblové, dvojžilové.
qaa75_80px.jpg QAA78.610 Izbová jednotka s plným ovládaním zariadenia. Pripojenie bezkáblové. Napájanie 4xAA baterka. Dodávaná s držiakom na stenu. Z základnej jednotke je nutné mať pripojený rádiový modul AVS71.390 alebo AVS71.393
qaa55_80px.jpg QAA58.110/101 Izbová jednotka zo základnými funkciami. Zobrazuje nastevenú a skutočnú teplotu priestoru. Tiež možnosť zmeny režimu. Pripojenie bezkáblové. Napájanie 2xAA baterka. Základnej jednotke je nutné mať pripojený rádiový modul AVS71.390 alebo AVS71.393
qaa55_80px.jpg QAA58.110/301 Izbová jednotka zo základnými funkciami. Zobrazuje nastevenú a skutočnú teplotu priestoru. Tiež možnosť zmeny režimu. Pripojenie bezkáblové. Napájanie 2xAA baterka. Základnej jednotke je nutné mať pripojený rádiový modul AVS71.390 alebo AVS71.393
avs1480px.jpg AVS71.390 Rádiový mudol pripojiteľný na základnú jednotku
avs71_80px.jpg AVS71.393 Rádiový mudul pripojiteľný na LPB zbernicu ("a" konektor)
avs1480px.jpg AVS14.390 Opakovač rádiového signálu. Predlžuje dosah bezkáblových jednotiek.
qac80px.jpg QAC34 Snímač vonkajšej teploty NTC1 kOhm
qad_80px.jpg QAD36 Príložný snímač teploty NTC10.
qaz80px.jpg QAZ36.481/101 Káblový snímač teploty NTC10 pre 0..95°C
qaz80px.jpg QAZ36.522/109 Káblový snímač teploty NTC10 pre -30..200°C
avs82_80px.jpg AVS82.495 Servisný kábel. Pomocou servisného káble je možné priamo napojiť QAA75, QAA78 k základnej jednotke bez stenovej svorkovnice.
avs13_80px.jpg AVS13.399/101 Sada vonkajšieho snímača QAC34 a bezkáblového vysielača nameranej hodnoty.
ozw80px.jpg OZW672.01 Web server pre jednu základnú jednotku RVS. Vytvára grafické uživateľské rozhranie pre ovládanie jednotky. Možnosť vytvárať off line trendy.
ozw80px.jpg OZW672.04 Web server pre štyri základné jednotky RVS. Vytvára grafické uživateľské rozhranie pre ovládanie jednotky. Možnosť vytvárať off line trendy.
ozw80px.jpg OZW672.16 Web server pre šesťnásť základných jednotiek RVS. Vytvára grafické uživateľské rozhranie pre ovládanie jednotky. Možnosť vytvárať off line trendy.
avs37_80px.jpg AVS75.390/109 Rozširujúci modul k základnej jednotke. Je ich možné pripojiť 2 až 3 ks. Jeden rozširujúci modul obsahuje 3x relé s výstupom 230Vac, 2x vstup pre snímač a 1xH1 vstup.
avs37_80px.jpg AVS____ Rozširujúci modul k základnej jednotke. Je ich možné pripojiť 2 až 3 ks. Jeden rozširujúci modul obsahuje 2x relé s výstupom 230Vac, 1xNO relé, 2x vstup pre snímač a 1xH1 vstup.
oci700_80px.jpg OCI700.1 Servisný zariadenie k pripojeniu regulátorov Siemens pomocou zbernice LPB a KNX k počítaču PC s portom USB.

Generované 0,889090 s.
Session Start: 13,589816 s.